วิธีสมัครสมาชิกนายหน้าประกันรถยนต์ (อิสระ)

1.ปริ๊นใบสมัคร
2.กรอกรายละเอียด
3.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อมเขียนว่า ” ใช้สมัครสมาชิกกับบริษัทศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัดเท่านั้น “)
4.โอนเงินค่าสมัครเข้าบริษัท ตามบัญชีข้างล่างนี้

5.ถ่ายรูป ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สลิปการโอนเงิน (แบบชัดเจน) ส่งมาที่ Id Line : thaimlm