ทำขายตรงมาหลายที่ ไม่สำเร็จสักที ขายตรงประกันรถยนต์ มั่นคงเหมือนมีเงินเดือน มากกว่าคำว่าจำเป็น เพราะกฎหมายบังคับให้รถต้องทำพรบ. เราสอนจนคุณทำได้

ทำไมขายตรงประกันรถยนต์ จึงน่าทำกว่า ขายตรงอื่นๆ

ตัวอย่างค่าคอมมิชชั่นระดับ 5 อัพเดท 22/02/2562